Gruppeture


På VADEHAVSCENTRET arrangerer vi ture for personaleforeninger, skoler, bestyrelser, ungdomsuddannelser, turistgrupper, borgere - ja kort sagt alle slags grupper, der vil med ud i Vadehavet til store naturoplevelser. Et udvalg af ture kan ses her under. Vi tilpasser selvfølgelig turene efter jeres ønsker, tidevandet og årstiden. Vi arrangerer også offentlige ture, for dig der kommer alene eller i en lille gruppe. Se dem her.

Klik her for at booke en guidet tur.

Rundvisning i udstillingen

Book en naturvejleder til at vise jer rundt i udstillingen. En rundvisning tager typisk 45 minutter og giver en god introduktion til Vadehavet, trækfuglene og tidevandet. Det kan derfor være en god start eller afslutning på en guidet tur til Vadehavet. Se mere om udstillingen her.

Østerssafari

VADEHAVSCENTRET arrangerer forskellige typer af østersture. Vi har østerssafarien, hvor vi typisk går ud til østersbankerne omkring 4 kilometer fra kysten. Og så har vi den lille østerstur, hvor vi ikke går lige så langt ud på vaden, men denne har også østersgaranti! Østerssafarien er en udfordrene tur, hvor du bliver glad for dine waders og den lille østerstur er egnet til børn og de mindre adrætte.

Læs mere om østerssafari og østersturen.

Sæson: Oktober til start april

Sea Explorer

Vi mødes på VADEHAVSCENTRET, hvor vi pakker vores grejtasker. Ekspeditionslederen viser vej til Vadehavet, hvor vi går på jagt efter de sære dyr i Vadehavets mudder og vand. Vi medbringer noget af fangsten til VADEHAVSCENTRET og undersøger dyrene helt vildt tæt på i stereolup. Kan du blive en vaskeægte SEA EXPLORER? 

Vadehavstur

Med net og greb går vi på opdagelse i det lave vand og på den tørlagte havbund. Her finder vi forskellige muslinger, orme, krabber, rejer og småfisk. Vi smager på planter og får små fortællinger om livet i Vadehavet – Danmarks største Nationalpark. Turen kan foregå ved Mandø Ebbevej nær VADEHAVSCENTRET eller på vaderne ved Mandø.

Sælsafari

Tag med på vandretur til en af Vadehavets store sælbanker. Vi kører med traktorbus til diget på Mandø og herfra går vi ca. 2,5 km langs diget og ud over havbunden til sælbanken. En tidevandsvandrende på ca. 300 meters bredde adskiller os og sælernes sandbanke og vha. medbragte teleskoper observerer vi de ca. 200 sæler, som typisk ligger her og hviler.

Sæson: Marts-april og august-oktober

Sort Sol Safari

Om foråret og efteråret samles stærene i store flokke i Ribemarsken og danner det imponerende naturfænomen, sort sol. Her danser stærene i flotte formationer på himlen over rørskovene, mens rovfugle søger at slå ned på en enkelt stær. Det er et spektakulært syn at se, når tusindvis af stære er samlet.

Læs mere om sort sol safari her.

Sæson: Marts – April / September – Oktober

Vandreture og cykelture

Oplev dyrelivet og de store vidder på en vandretur over havets bund, eller se på fugle og hør kulturhistoriske fortællinger på en cykeltur i marsken. Se vores udbud af forskellige cykel- og vandreture på fastlandet og på Mandø her.

Vadehavsdyst

Skal fødselsdagen eller firmaudflugten være lidt anderledes i år? Så tag med en naturvejleder på Vadehavsdyst. Udstyret med greb, rejehov, teamånd og en god portion konkurrencementalitet, skal deltagerne holdvis dyste i kategorier som sandorme-gravning, reje-fangst, muslinge-ræs og meget mere. Naturvejlederen vil fungere som igangsætter, dommer og ikke mindst som formidler om netop Vadehavets natur, som danner baggrunden for Vadehavsdysten. 

Trækvod

Er I en større gruppe, der har lyst til at prøve en interessant fiskemetode, så kan vi tilbyde jer at trække vod. Vha. samarbejde og rå muskelkraft trækker vi det store trawl gennem en tidevandsrende ved Mandø. Efter nogle hundrede meter er det tid til at se dagens fangst an - der er gode chancer for masser af rejer, og forskellige arter af fladfisk og krabber.

Snapsetur

Vi tager på tur langs kysten på strandengen og i plantagen bag digerne. Her kigger vi efter årstidens urter og bær til anvendelse i kryddersnapse. Naturvejlederen fortæller også om planternes anvendelse i madlavning og som lægeplanter i gammel tid. Samtidig oplever vi Vadehavet og får fortællinger om de smådyr og fugle, som vi møder på vores vej. Turen er på 3-4 km og vil blive krydret med lidt smagsprøver på snapse brygget på Vadehavets urter.

Fugleture

Trækfuglene ankommer i foråret og efteråret som globale verdensborgere til Nationalpark Vadehavet. Der tankes op i Vadehavets kæmpemæssige spiserestaurant på rejsen mellem ynglepladserne i nord og overvintringspladserne i syd. Der er start og landing hvert sekund, og når højvandet oversvømmer restauranten, samles trækfuglene i kæmpe flokke - et sceneri, der med rette kan kaldes Danmarks største naturfænomen! 

Oplev de store flokke, når VADEHAVSCENTRET inviterer på trækfugletur midt i Nationalpark Vadehavet. Vi ser næsten altid havørn og hvis vi er heldige kommer der også en skestork forbi. Andre dage får vi lov at opleve fænomenet sort sol, hvilket er vadefuglenes udgave af stærenes sort sol. Vi kører i egne biler og besøger nogle af Vadehavets bedste fuglelokaliteter. Vi medbringer teleskoper så vi kan komme ”tæt på” fuglene.

Sæson: April-juni og august-oktober

Trækfugle Fugletur

Vadehavsmad

På en tur ud over havbunden samler vi et udvalg af årstidens dyre- og planteliv. Det kan være alt fra hesterejer og strandkrabber til muslinger og østers, ligesom vi kan finde søsalat og anden spiselig tang. På strandengen finder vi alt efter årstiden kveller, læge-kokleare og strandvejbred, som vi sammen med vores øvrige fangst kan lave til et rigtigt Vadehavs-måltid. 

Turen afsluttes med at vi laver bål-mad med de råvarer vi har fundet på turen.

VADEHAVSCENTRET - porten til UNESCO Verdensarv er velkomsten til VADEHAVET.


Med arkitekt Dorte Mandrups helt enestående arkitektur, hvor tagrøret anvendes både på facade, tag og undertag og hvor lister af robinietræ får den gamle bygning til at smelte sammen med den nye, opnås et bygningsværk, der næsten virker som om det vokser op af jorden - skånsomt og tilpasset det flade marskland.

Udstillingen TRÆKFUGLENES VADEHAV er på samme måde tilpasset det enestående center. I samarbejde med VADEHAVSCENTRET har arkitekt Johan Carlson, med sit helt gennemførte design på en poetisk, æstetisk og moderne måde, lavet en udstilling, der med stor indlevelse viser Vadehavet og trækfuglene. Her er oplevelser, der på smittende måde inddrager centrets gæster - både unge og ældre - i Vadehavets forunderlige verden.

LÆS MERE

VADEHAVSCENTRET
med på Instagram


Okholmvej 5 • Vester Vedsted • 6760 Ribe • DK • Tlf. 75 44 61 61 • CVR.: 24245861 • info@vadehavscentret.dk