Gruppeture


På VADEHAVSCENTRET arrangerer vi ture for personaleforeninger, skoler, bestyrelser, ungdomsuddannelser, turistgrupper, borgere - ja kort sagt alle slags grupper, der vil med ud i Vadehavet til store naturoplevelser. Et udvalg af ture kan ses her under. Vi tilpasser selvfølgelig turene efter jeres ønsker, tidevandet og årstiden. Vi arrangerer også offentlige ture, for dig der kommer alene eller i en lille gruppe. Se dem her.

Rundvisning i udstillingen

Book en naturvejleder til at vise jer rundt i udstillingen. En rundvisning tager typisk 45 minutter og giver en god introduktion til Vadehavet, trækfuglene og tidevandet. Det kan derfor være en god start eller afslutning på en guidet tur til Vadehavet. Se mere om udstillingen her.

Østers- og muslingeture

VADEHAVSCENTRET arrangerer forskellige typer af østers- og muslingeture. Vi har østersture til banker tæt ved land, hvor både børn og voksne kan være med - samt mere krævende østerssafarier, hvor man går langt ud over havbunden og gennem højt vand. På en muslingetur kan man samle et udvalg af de forskellige spiselige muslinger, der findes i Vadehavet og tilberede dem over bål. Læs mere.

Sæson: Oktober til start april

Sea Explorer

Vi mødes på VADEHAVSCENTRET, hvor vi pakker vores grejtasker. Ekspeditionslederen viser vej til Vadehavet, hvor vi går på jagt efter de sære dyr i Vadehavets mudder og vand. Vi medbringer noget af fangsten til VADEHAVSCENTRET og undersøger dyrene helt vildt tæt på i stereolup. Kan du blive en vaskeægte SEA EXPLORER? 

Vadehavstur

Med net og greb går vi på opdagelse i det lave vand og på den tørlagte havbund. Her finder vi forskellige muslinger, orme, krabber, rejer og småfisk. Vi smager på planter og får små fortællinger om livet i Vadehavet – Danmarks største Nationalpark. Turen kan foregå ved Mandø Ebbevej nær VADEHAVSCENTRET eller på vaderne ved Mandø.

Sælsafari

Tag med på vandretur til en af Vadehavets store sælbanker. Vi kører med traktorbus til diget på Mandø og herfra går vi ca. 2,5 km langs diget og ud over havbunden til sælbanken. En tidevandsvandrende på ca. 300 meters bredde adskiller os og sælernes sandbanke og vha. medbragte teleskoper observerer vi de ca. 200 sæler, som typisk ligger her og hviler.

Sæson: Marts-april og august-oktober

Sort Sol og fugleture

Forår og efterår vrimler det med trækfugle ved Vadehavet og i marsken. Oplev det imponerende syn når stærene samles i store flokke og danner sort sol over rørskovene - eller tag på en fugletur ved Vadehavet og oplev de store flokke af vadefugle og gæs, der fouragerer her på deres træk fra Arktis mod de sydlige overvintringsområder. Læs mere.

 

Vandreture og cykelture

Oplev dyrelivet og de store vidder på en vandretur over havets bund, eller se på fugle og hør kulturhistoriske fortællinger på en cykeltur i marsken. Se vores udbud af forskellige cykel- og vandreture på fastlandet og på Mandø her.

Vadehavsdyst

Skal fødselsdagen eller firmaudflugten være lidt anderledes i år? Så tag med en naturvejleder på Vadehavsdyst. Udstyret med greb, rejehov, teamånd og en god portion konkurrencementalitet, skal deltagerne holdvis dyste i kategorier som sandorme-gravning, reje-fangst, muslinge-ræs og meget mere. Naturvejlederen vil fungere som igangsætter, dommer og ikke mindst som formidler om netop Vadehavets natur, som danner baggrunden for Vadehavsdysten. 

Trækvod

Er I en større gruppe, der har lyst til at prøve en interessant fiskemetode, så kan vi tilbyde jer at trække vod. Vha. samarbejde og rå muskelkraft trækker vi det store trawl gennem en tidevandsrende ved Mandø. Efter nogle hundrede meter er det tid til at se dagens fangst an - der er gode chancer for masser af rejer, og forskellige arter af fladfisk og krabber.

Snapsetur

Vi tager på tur langs kysten på strandengen og i plantagen bag digerne. Her kigger vi efter årstidens urter og bær til anvendelse i kryddersnapse. Naturvejlederen fortæller også om planternes anvendelse i madlavning og som lægeplanter i gammel tid. Samtidig oplever vi Vadehavet og får fortællinger om de smådyr og fugle, som vi møder på vores vej. Turen er på 3-4 km og vil blive krydret med lidt smagsprøver på snapse brygget på Vadehavets urter.

VADEHAVSCENTRET - porten til UNESCO Verdensarv er velkomsten til VADEHAVET.


Med arkitekt Dorte Mandrups helt enestående arkitektur, hvor tagrøret anvendes både på facade, tag og undertag og hvor lister af robinietræ får den gamle bygning til at smelte sammen med den nye, opnås et bygningsværk, der næsten virker som om det vokser op af jorden - skånsomt og tilpasset det flade marskland.

Udstillingen TRÆKFUGLENES VADEHAV er på samme måde tilpasset det enestående center. I samarbejde med VADEHAVSCENTRET har arkitekt Johan Carlson, med sit helt gennemførte design på en poetisk, æstetisk og moderne måde, lavet en udstilling, der med stor indlevelse viser Vadehavet og trækfuglene. Her er oplevelser, der på smittende måde inddrager centrets gæster - både unge og ældre - i Vadehavets forunderlige verden.

LÆS MERE

VADEHAVSCENTRET
med på Instagram


Okholmvej 5 • Vester Vedsted • 6760 Ribe • DK • Tlf. 75 44 61 61 • CVR.: 24245861 • info@vadehavscentret.dk