Skoler


Tag din klasse med på en tur ud i Nationalpark Vadehavet med en af VADEHAVSCENTRETs naturvejledere. Før eller efter turen understøttes aktiviteterne ude af en oplevelse i udstillingen TRÆKFUGLENES VADEHAV. På turen ud i Nationalparken kan vælges mellem vores forskellige Vadehavsture, der alle er tilpasset Fællesmål. I kan også ringe og tage en snak med en naturvejleder, så laver vi en tur, der passer lige til det, I gerne vil arbejde med.

Skal I på lejrskole, kan I se skolepriser her og finde praktisk information om overnatning mm i området her. Kommer I fra en af Esbjerg Kommunes skoler, tager naturvejlederne gerne ud og laver gratis naturvejledning i jeres nærområde eller i klasselokalet. Læs mere her

Forbered jer til besøget på www.mitvadehav.dk, hvor I kan finde opgaver og film, der giver en god introduktion til Vadehavet. HUSK at medbringe! Gummistøvler, varmt vind- og vandtæt tøj samt en madpakke og drikkevarer. Om sommeren er det en god idé at medbringe solcreme, kasket, ekstra strømper og evt. bukser.

VADEHAVSCENTRET råder over et par terrængående kørestole, som kan lejes til elever med handicap.

Livet på det lave vand

På en tur i Vadehavet - UNESCO Verdensarv - undersøger eleverne vadens og tidevandsrendens dyreliv. Det vrimler med sandorm, hesterejer og muslinger og vi arbejder med at identificere dyrene og lærer om deres tilpasninger til det særlige liv i et tidevandsområde.

Læs mere: Indskoling, Mellemtrin, Udskoling

Mandø tur-retur

I kører med traktorbus over havbunden til Mandø. Med greb og rejehov skal eleverne undersøge dyrelivet på vaderne nær øen og de skal høre om livet på denne lille ø midt i Vadehavet.

Lær mere: IndskolingMellemtrinUdskoling

Strandengens Planter

I dette forløb kigger vi på strandengens salttålende planter. Vi skal både gå i dybden med planternes fysiologi og undersøge hvor på strandengen de forskellige plantearter vokser.

Læs mere: IndskolingMellemtrinUdskoling

Sælerne i Vadehavet

Tag med på tur til en af Vadehavets store sælbanker ved Mandø! Eleverne iagtager sælerne med teleskoper, og lærer om deres tilpasninger til et liv i havet. 

Læs mere: Mellemtrin, Udskoling 

Forløb rettet mod de lokale skoler

Ofte kommer de lokale skoler på besøg gentagende gange, derfor har vi tilpasset 4 forløb til forskellige klassetrin, så de ikke kommer igennem det samme. Andre er selvfølgelig også velkommen til at benytte forløbende.

Krabben og dens liv

Vi fanger krabber på en tur ud i Vadehavet. Tilbage i naturskolen snakker vi om krabbers opbygning og årets gang. Vi indretter også et akvarie og snakker om hvad krabber skal bruge for at leve.

Læs mere: 0., 1. og 2. klasse

Fugle og anatomi

På en tur ud i Vadehavet kigger vi på fugle. Tilbage på centret snakker vi om fugle i vores udstilling, og så slutter vi af med at dissekere en vaske ægte fugl.

Læs mere: 3. og 4. klasse

Fødekæder, fotosyntese og filtration

På en tur ud i Vadehavet fanger vi dyr og snakker om deres placering i fødekæden. Tilbage på centret starter vi et fotosyntese- og filtrationsforsøg. Imens forsøgende køre går vi i udstillingen og snakker omkring fødekæder.

Læs mere: 5, og 6. klasse

Evolution og økosystemer

På en tur ud i Vadehavet laver vi feltarbejde. Vi tager en bundprøve på vaden og fisker i en tidevandsrende. Tilbage på centret kigger vi nærmere på de dyr vi har fået i vores prøver. Vi snakker om tilpasning og evolution for de forskellige dyr.

Læs mere: 7., 8. og 9. klasse

VADEHAVSCENTRET - porten til UNESCO Verdensarv er velkomsten til VADEHAVET.


Med arkitekt Dorte Mandrups helt enestående arkitektur, hvor tagrøret anvendes både på facade, tag og undertag og hvor lister af robinietræ får den gamle bygning til at smelte sammen med den nye, opnås et bygningsværk, der næsten virker som om det vokser op af jorden - skånsomt og tilpasset det flade marskland.

Udstillingen TRÆKFUGLENES VADEHAV er på samme måde tilpasset det enestående center. I samarbejde med VADEHAVSCENTRET har arkitekt Johan Carlson, med sit helt gennemførte design på en poetisk, æstetisk og moderne måde, lavet en udstilling, der med stor indlevelse viser Vadehavet og trækfuglene. Her er oplevelser, der på smittende måde inddrager centrets gæster - både unge og ældre - i Vadehavets forunderlige verden.

LÆS MERE

VADEHAVSCENTRET
med på Instagram


Okholmvej 5 • Vester Vedsted • 6760 Ribe • DK • Tlf. 75 44 61 61 • CVR.: 24245861 • info@vadehavscentret.dk