Das Wattenmeerzentrum ist Eigentum der Gemeinde Esbjerg. Betreiber des Zentrums ist die unabhängige Trägerstiftung Wattenmeerzentrum.

Der Ausbau und Neubau des Zentrums wurde durch großzügige Spenden folgender Stiftungen ermöglicht:

  • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
  • Realdania
  • Arbejdsmarkedets feriefond
  • Esbjerg kommune
  • Friluftsrådet - Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til Friluftslivet
  • Louis Petersens Legat
  • Augustinus fonden
  • Bevica Fonden