VADEHAVSCENTRET ejes af Esbjerg kommune. Den selvejende Institution fonden for VADEHAVSCENTRET drifter centret.

Udvidelsen og nybygningen af centret er sket på baggrund af flotte donationer fra følgende fonde:

  • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
  • Realdania
  • Arbejdsmarkedets feriefond
  • Esbjerg kommune
  • Friluftsrådet - Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til Friluftslivet
  • Louis Petersens Legat
  • Augustinus fonden
  • Bevica Fonden