Gæsterne kan se frem til at opleve og blive klogere på Vadehavets unikke natur og historie, når det nye Vadehavscenter efter en stor udvidelse er klar til åbning den 2. februar 2017. Hans Kongelige Højhed Prins Joachim har sagt ja til at foretage den officielle åbning.

Vadehavet blev sammen med det hollandske og tyske vadehav klassificeret som verdensarv under UNESCO i juni 2014 og er blandt de 200 naturområder verden over, der er udpeget.

En udstilling hvor himmel og jord mødes

Udstillingen ’Vadehavets trækfugle’ formidler Vadehavets natur og landskab gennem trækfuglene. Ideen er at bringe de besøgende ind i Vadehavets verden og synliggøre det enestående område som et af verdens vigtigste naturområder. I en meget smuk udstilling følges trækfuglene, der er udstillingens omdrejningspunkt. Udstillingen har fundet sit udtryk mellem formidling og det æstetiske og er i særklasse unik indenfor sit felt.

Udstillingen er skabt af udstillingsarkitekt Johan Carlsson fra JAC Studios i samarbejde med No Parking og Jason Bruges. Dygtige kunsthåndværkere og brugen af moderne teknologi har skabt en udstilling, hvor man både kan opleve at være midt i flokken af fugle på træk og samtidig helt fysisk komme tæt på fuglene og de dyr, de lever af.

”Vadehavscentret er ikke bare porten til UNESCO’s verdensarv, det er også Vadehavets velkomstport til både det nationale og internationale publikum. Netop de talrige trækfugle - 15 millioner årligt - er hovedårsagen til klassificeringen. Når gæsterne i afrejserummet oplever Vadehavets kæmpesværme i installationen ’Den digitale ornitologi’, vil de stå tilbage med en uforglemmelig oplevelse”

siger leder af Vadehavscentret gennem 25 år, Klaus Melbye.

Ultramoderne bygningsværk

Vadehavscentrets arkitektoniske fremtoning understreger tilknytningen til naturen, og arkitekturen er tænkt som en oplevelse i sig selv. Arkitekt Dorte Mandrup har fundet inspiration i områdets lokale bygningskultur og historie. Derudfra har hun skabt et ultramoderne  bygningsværk, som i pagt med naturen og landskabet nærmest vokser op af jorden. For første gang er et moderne byggeri opført med strå på både facade og tag, og bygningen, der skaber læ i det åbne landskab, tegner en blød, lang profil mod den store horisont.

Hele bygningen og de nyetablerede udearealer med tundragård og aktivitetsområder mod syd og vest er udført med henblik på tilgængelighed og på, at Vadehavscentret i sig selv skal fremstå som et hele, men også være i pagt med sine omgivelser.
Udearealerne er i sig selv et oplevelsesområde, skabt af landskabsarkitekt Marianne Levinsen.

Processen med at skabe det nye Vadehavscenter startede helt tilbage i 2007. Det er sket i samarbejde mellem Esbjerg Kommune, bestyrelsen og en lang række almennyttige fonde og foreninger.

Pressen er velkommen

Pressen er velkommen til åbningen af Vadehavscentret. Ankomst senest kl. 12.30 for at overvære åbningen kl. 13.

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim foretager den officielle åbning, hvor der også vil være taler ved bl.a. Vadehavscentrets formand, Flemming Vendler, Esbjerg Kommunes borgmester, Johnny Søtrup, og administrerende direktør i Realdania, Jesper Nygaard.

Vadehavscentret åbner sine udstillinger for offentligheden den 3. februar kl. 10.00

Citater:

Flemming Illum Vendler, formanden for Vadehavscentret:

”Vadehavscentret er porten til UNESCO’s Verdensarv. Her bliver de besøgende budt velkommen i nye og smukke rammer. Vadehavscentret er bygget på 25 års erfaring med formidling af Vadehavet og er efter ombygningen nu i international klasse både med hensyn til arkitekturen og udstillingen. Centeret er et væsentlig bidrag til Vadehavskystens oplevelsesøkonomi.”


Johnny Søtrup, borgmester i Esbjerg Kommune:

”Vadehavet er en grundlæggende del af det sydvestjyske områdes historie, identitet og natur, som vi er stolte af at lade gå i arv til de næste generationer. Vadehavets status som verdensarv forpligter, og med den unikke og imponerende nye udgave af Vadehavscentret kan vi øge både kendskabet til og forståelsen for Vadehavet.”

Dorte Mandrup, arkitekt og indehaver af Dorte Mandrup Arkitekter:

”Grundideen i arkitekturen er en ny skulpturel tolkning af den eksisterende bygningskultur på stedet. Det har været vores ambition at få bygningsværket til både at pege mod fremtiden og have sine rødder i den lokale byggetradition og historie. På den måde vil vi bringe Vadehavets bygningskunst ind i det 21. århundrede.”

Jesper Nygård, adm. dir. i foreningen Realdania:

”Med Vadehavscentret har man forstået klogt at udnytte de unikke lokale potentialer, Vadehavet og fuglene, og kombineret det med en arkitektur og en udstilling i særklasse. Det vil uden tvivl føre til flere besøgende og dermed gavne hele området.”

Henrik Tvarnø, direktør i A.P. Møller Fonden:

”Fonden donerede allerede i 2012 den første støtte til Vadehavscenteret. Den gode ide stod lysende klar – et fornyet Vadehavscenter med udstilling og hus på højeste niveau vil give Vadehavet den opmærksomhed, det enestående naturområde fortjener. Vi er ovenud glade for, at
projektet efterfølgende med Esbjerg Kommune og flere andre fondes mellemkomst har kunnet udfolde sig på bedst tænkelige vis.”

Johan Carlsson, udstillingsarkitekt, JAC Studios:

”Udstillingen byder på en helt særlig oplevelse, hvor vi har samlet nogle af de bedste kunstnere og kunsthåndværkere i Danmark og skabt et Vadehavscenter hvor natur, videnskab og kunst mødes. Her får de besøgende bl.a. mulighed for at stå midt i flokken af trækfugle, der i en gigantisk sværm tager afsted fra Vadehavet og begynder sit træk. En vild oplevelse.”

Jason Bruges, kunstner og stifter af Jason Bruges Studio:

“Det har været fantastisk at være med til at skabe installationen ’Den digitale ornitologi’. Hele projektet har været ekseptionelt ambitiøst både teknisk og æstetisk, og Vadehavscentret har været helt åbne for nye måder at kommunikere på gennem teknologi og kunst. Det vil uden tvivl bidrage til at øge gæsternes kendskab til trækfuglene og området.”

Nina Löwe, direktør i Arbejdsmarkedets Feriefond:

”Ideen er at bringe de besøgende ind i Vadehavets verden - at bringe børnefamilier og andre besøgende helt tæt på naturen og synliggøre dette enestående område som et af verdens vigtigste naturområder.”

Fakta

Oplev Vadehavscentret

Udstillingen ’Vadehavets trækfugle’ formidler Vadehavets natur og landskab gennem trækfuglene, og i udstillingen følger man på tæt hold trækfuglene.

Besøgende kan gå i dybden med dyrelivet i vaden eller finde ud af, hvorfor en fugl kan flyve i flere kilometers højde, lige som man kan lave sin egen fugl og se, hvilken fugl der flyver bedst.

I ”Afrejsen” kommer de besøgende tæt på Vadehavets store trækfuglesværme i installationen ”Den digitale ornitologi”.

Vadehavscentret er indrettet efter krav om tilgængelighed, og udearealerne bliver inddraget i centrets aktiviteter.

Om projektet

Ombygningen af Vadehavscentret er støttet af:

 • Esbjerg Kommune
 • Foreningen Realdania
 • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
 • Arbejdsmarkedets Feriefond
 • Friluftsrådet
 • Louis Petersens Legat
 • Bevica Fonden
 • Augustinus Fonden
 • Nationalpark Vadehavet

Vadehavscentrets historie

 • Det første center blev bygget i 1996 og institutionen etableret i 1992.
 • Vadehavscentret er en selvejende institution under Fonden for Vadehavscentret.
 • Esbjerg Kommune ejer centret og er driftsgarant.
 • Frem til udbygningen har centret haft ca. 30.000 brugere årligt, og fremadrettet er forventningen et besøgstal på 45.000.
 • Arealet af bygningen var 1.393 kvm og er efter udbygningen 2.781 kvm.
 • Centret har 4 naturvejledere ansat. Og gennemfører normalt ca. 500 arrangementer årligt.