Tag med på denne stemningsfulde aftentur, hvor vi opsøger natravnen. Man kan finde natravnen flere steder i Nationalpark Vadehavet, men naturvejlederen har i forvejen fundet frem til dagens lokalitet, og sammen kører vi i egne biler til klitplantagen i skumringstiden. Natravnen står op, når andre fugle går i seng, og flyver rundt i faste ruter i plantagen for at fange insekter. Sent på aftenen vil vi kunne høre den knallertagtige lyd, som den frembringer ved at slå vingerne sammen i flugten. Natravnen er, som navnet siger, nattens fugl, og der er meget overtro forbundet med den. På turen fortæller naturvejlederen både disse gamle skrøner og om natravnens virkelige levevis.