Indledningsvis giver naturvejlederen en kort introduktion om Vadehavet - derefter begiver vi os ud i vadehavet. Hvor langt vi kan gå afhænger af tidevandet. Ved lavvande er 60 % af havbunden normalt fri for vand. Målet med vandringen er at komme så tæt på lavvandslinjen som muligt. Vi går langt ud på havbunden og oplever de store vidder og biodiversitet. Hvis vi er heldige, kan vi finde nogle af de organismer, der lever der: fra knivmuslinger og sandmuslinger, til børsteorme og sandorme, til krebsdyr og fugle. Naturvejlederen vil også fortælle om Vadehavets særlige kendetegn, som endda gør det til UNESCOs verdensarvsliste.

Vi går omkring 5-8 km. Du kan tage gummistøvler eller sandaler på, der egner sig til mudder og vand – eller bare gå barfodet. Vi mødes ved Vadehavscentret.