Tag din børnehave med på et spændende besøg ved Vadehavet med en naturvejleder. Med børne-net, greb og balje udforsker vi livet i det lave vand og på den tørre havbund. Børnene fanger rejer og graver efter sandorm, og lever sig ind i dyrenes liv gennem praktiske undersøgelser, leg og bevægelse. Arrangementets struktur er bygget op omkring sansning, bevægelse, leg og læring.

Vi har forskellige forløb, hvor vi kigger nærmere på få dyr og holder fokus på, hvordan de dyr lever i Vadehavet, hvad de spiser og hvordan de bevæger sig. Det kan fx være krabber, muslinger, orme eller fugle.

En børnehavetur med naturvejleder varer ca. 2,5 time og der skal være max 15 børn pr naturvejleder. Efter besøget med naturvejlederen er I meget velkomne til at besøge Vadehavscentret og sammen gå på opdagelse i udstillingen, Trækfuglenes Vadehav. Se pris.

Som forberedelse til besøget anbefaler vi at I bruger Mit Vadehav. Her findes materiale og aktiviteter, der giver en god introduktion til Vadehavet.