Ved lavvande bliver 60% af havbunden normalt blotlagt for vand. Målet med turen er at komme så tæt på lavvandslinjen som muligt, mens der undervejs fortælles om Vadehavet som nationalpark og Verdensarv. Vi går altså langt ud på havbunden og oplever de udstrakte vidder og havbundens forskellighed. Hvis vi er heldige, kan vi finde knivmuslinger, havbørsteorme, sandmuslinger og flere andre arter i havbunden. Vi stopper når vi møder tidevandet og efter vi har set det bevæge sig sætter vi næsen hjem over. Vi kommer til at gå minimum 4 km. og maksimalt 7 km. 

Turen gås i gummistøvler, sandaler til vand og mudder eller bare fødder og varer ca. 3 timer. Vi mødes på Vadehavscentret.