Vi tager på udkig efter Nordeuropas største rovfugl, havørnen, når den svæver hen over vaden på udkig efter bytte. Selvom havørnen ikke skulle komme forbi, så ser vi med garanti nogle af Vadehavets mange andre fuglearter, da op til 15 mio. trækfugle kommer forbi Vadehavet hvert år. Vi oplever store flokke af ryler og ser spændende fuglearter som fx skestork på vores tur rundt i Nationalpark Vadehavet. I kører i jeres egne biler og besøger nogle af Vadehavets bedste fuglelokaliteter.