Nationalpark Vadehavet er kendt for de mange trækfugle, som kommer forbi hvert år. Men der er også mange fugle, som yngler i Vadehavet om foråret og sommeren. Nogle af disse er Strandskade, Rødben, Vibe og Klyde. På denne tur går vi en lang tur i marsken på Mandø, hvor et samarbejde mellem flere aktører har givet plads til at forbedre forholdene for de lokale ynglefugle. Foruden de førnævnte finder man her også sjældnere ynglende arter som Stor Kobbersneppe og Brushane. Er vi heldige lykkes det os måske, at se dem alle i de medbragte teleskoper. Vi skal gå ca. 5 km på turen og vi kører til Mandø i Jeres egne biler.