Fra stoppestedet på Mandø går vi ca. 3 km langs diget og ud over havbunden til sælbanken, hvor "Jørgens Lo" - en vand-rende på ca. 300 meters bredde - adskiller os fra sælernes sandbanke. Sælbanken er en af de største ynglebanker i Nationalpark Vadehavet. Her ligger typisk omkring 200 sæler og hviler. Vi medbringer teleskoper, så vi kan komme "helt tæt" på sælerne uden at forstyrre dem i deres naturlige adfærd. De mest nysgerrige af sælerne kommer måske tæt på, i vandet lige foran os... 


Alle deltagere skal kunne gå mindst 6 km uden besvær.