Vi starter på Vadehavscentret, hvor vi har en kort introduktion til de fugl, vi håber at se. Derefter kører I i jeres egne biler ud til en af sluserne i Vadehavet, hvor vi venter på at det stigende vand samler fuglene på vaden foran os. Vi medbringer teleskoper og kikkerter, så vi har mulighed for at se et bredt udvalg af vadefugle-arter, der raster her i Vadehavet, før de tager videre til ynglepladserne længere nordpå. Desuden er der god mulighed for at vi støder på diverse gæs, ænder og rovfugle.