Vi mødes ved Vadehavscentret hvor vi forbereder turen til Mandø. Det er muligt at leje en cykel, hvis du ikke selv medbringer. Fra Vadehavscentret starter vi vores cirka 6 km lange cykeltur til Mandø. Vi cykler cirka 10 km på øen med stop og historier undervejs.

Det flade marsklandskab er et spændende område og rummer mange fortællinger om mennesker og natur. Vi cykler langs havdiget og passerer blandt andet Mandø by, slusen og et naturgenopretningsprojekt. Med lidt held kan vi spotte vadefugle og ænder undervejs samt rovfugle, der leder efter bytte. Vi holder også en pause på vejen for at nyde den medbragte kaffe og kage.