Hvert foråret og efterår er der i hundredtusindvis måske endda flere millioner af fugle i Nationalpark Vadehavet. De stoppe her på deres rejse fra overvintringsområderne i syd mod yngleområderne i nord. Rylerne er de mest talrige og samtidig er de små fugle, som flere af rovfuglene gerne sætter klørene i. På samme måde som mange kender det fra stærenes "sort sol", kan man være heldig at opleve rylerne lave formationsflyvning på himlen. Det er dog langt flottere end stærenes, da rylerne er to-farvede med hvid mave og mørk ryg. Dette giver flokken et lysspil, hvor den glimter og skifter farve. Nogen sammenligner det med nordlys andre kalder det "sølv sol". Vi kalder det "ryle dans". Det er en dans om liv og død, for at undgå at blive taget af rovfuglen.

Stærenes "sort sol" kan være uforudsigelig og "rylernes dans" er endnu svære at forudsige, så der er på ingen måder garanti for, at vi får fænomenet at se. Det eneste vi garanterer, er at tage jer der ud, hvor sandsynligheden for at se det er størst. Så må resten være op til naturen. Frisk luft og storslået Vadehav vil vi dog godt garantere, når vi besøger en af Vadehavets højtvandsrestepladser for fugle og hører om vadefuglene derude.

Da vi skal over en kilometer ud i marsken ved højvande og skal krydse flere vandrender (loer), får I udleveret waders til turen. Desuden skal man være klar på 2,5 km gang i ujævnt terræn gennem områder med mudder, højt græs og vand. Turen kræver egen bil.