Tag til Vadehavet og lav biologi- eller geografiøvelser med din gymnasieklasse. VADEHAVSCENTRETs naturvejleder tager jer med ud i Vadehavet og sammen undersøger vi dyre- og planteliv eller landskab. I kan vælge mellem flere forskellige øvelser, som er beskrevet herunder. 

En gymnasieøvelse i felten kombineres med en rundvisning eller introduktion i udstillingen TRÆKFUGLENES VADEHAV. Se pris.

I kan indtaste jeres resultater og finde andre klassers resultater fra de forskellige øvelser her.

Se mere om hvilket kernestof, supplerende stof og faglige mål, der berøres ved undervisningsforløbene for både for stx, hf og htx - læs her.