Om Undervisning


Tag skoleklassen, børnehaven eller gymnasieklassen med på VADEHAVSCENTRET, hvor vi byder på viden gennem oplevelser. Vi laver undervisningsforløb både inde og ude.

Inde har vi en stor flot udstilling om Vadehavets trækfugle og 3 undervisningslokaler indrettet med laboratorieudstyr. Ude byder Vadehavet på alt fra landskab og planter til sandorm i havbunden og sæler på de store sandbanker.

 

Se hvad vi kan tilbyde de forskellige målgrupper herunder:

Børnehaver

Skoler

Ungdomsuddannelser

Videregående uddannelser

 

Videnspædagogisk Aktivitetscenter

VADEHAVSCENTRET er et ud af 16 danske VidensPædagogiske AktivitetsCentre – VPAC. VPAC er statsstøttede oplevelsescentre, som formidler viden om natur og historie gennem lærerige aktiviteter. Videnspædagogiske aktivitetscentre bygger med sine formidlingsaktiviteter bro mellem forskning, undervisningssektoren og befolkningen.

VPAC’erne rummer både udstillinger og tilbyder en bred vifte af formidlingsaktiviteter af international standard. Aktiviteterne bygger på børns og voksnes aktive deltagelse – og på nye formidlingsteknikker.

En væsentlig del af aktiviteterne er målrettet undervisningen i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Undervisningen foregår i et uformelt læringsmiljø – i tæt samspil med undervisningssektoren.

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.

 

Kend dit land, Vadehavscentret

VADEHAVSCENTRET - porten til UNESCO Verdensarv er velkomsten til VADEHAVET.


Med arkitekt Dorte Mandrups helt enestående arkitektur, hvor tagrøret anvendes både på facade, tag og undertag og hvor lister af robinietræ får den gamle bygning til at smelte sammen med den nye, opnås et bygningsværk, der næsten virker som om det vokser op af jorden - skånsomt og tilpasset det flade marskland.

Udstillingen TRÆKFUGLENES VADEHAV er på samme måde tilpasset det enestående center. I samarbejde med VADEHAVSCENTRET har arkitekt Johan Carlson, med sit helt gennemførte design på en poetisk, æstetisk og moderne måde, lavet en udstilling, der med stor indlevelse viser Vadehavet og trækfuglene. Her er oplevelser, der på smittende måde inddrager centrets gæster - både unge og ældre - i Vadehavets forunderlige verden.

Læs mere

VADEHAVSCENTRET
med på Instagram


Okholmvej 5 • Vester Vedsted • 6760 Ribe • DK • Tlf. 75 44 61 61 • CVR .: 24245861 • info@vadehavscentret.dk