VADEHAVSCENTRET - Porten til UNESCO Verdensarv


Kendetegnende ved vores center er de smukke omgivelser og den fabelagtige arkitektur – et billede på natur og kultur, der smiler til hinanden. Dorte Mandrups design reflekterer det omkringliggende landskab. Sammen med materialevalget, tagrøret, som alluderer både til vadehavskulturens arkitekturhistorie, indgår de i en forbindelse, der skaber en behagelig atmosfære. Til det formål er der i alt brugt 25.000 bundter tagrør fra Limfjorden og Ringkøbing Fjord og 34 km robinie-lister.

Fra arkitektens side er der tænk på alt. Hvordan fremstår naturen om vinteren kontra om sommeren, hvordan kan gæstens problemer foregribes og hvordan inkluderer vi det bestående i det nye. Vores center blev udvidet til 2.800 m2 med udstillinger, møde- og formidlingsfaciliteter, butik og café. Vi er selvfølgelig stolte og Dorte Mandrup dybt taknemmelige for resultatet. Arkitekturen omtales fra tid til anden verdensarkitektur, og det er med rette. Dorte Mandrup og vores center er blevet kendt vidt omkring på baggrund af dette fabelagtige bygningsværk, der næsten virker som om det vokser op af jorden - skånsomt og tilpasset det flade marskland.

Udover et prisvindende hus arrangerer VADEHAVSCENTRET også en masse aktiviteter for alle gruppetyper. Centrets biologer og naturvejlederer stå for meget af denne aktivitet. Hvert år tager de mange danske skoler på udflugt ud i Vadehavet for at oplevet den ekstraordinære natur, der i dag er Danmarks største nationalpark og UNESCO Verdensarv. Derudover arrangerer de også offentlige og private ture for turister, familier og erhverv.

Udstillingen TRÆKFUGLENES VADEHAV

Udstillingen, TRÆKFUGLENES VADEHAV, er på samme måde tilpasset det enestående center. I samarbejde med VADEHAVSCENTRET har arkitekt Johan Carlson, med sit helt gennemførte design på en poetisk, æstetisk og moderne måde, lavet en udstilling, der med stor indlevelse viser Vadehavet og trækfuglene. Her er oplevelser, der på smittende måde inddrager centrets gæster – både unge og ældre – i Vadehavets forunderlige verden.

Med mere end 1000 kvadratmeter udstilling, nye møde- og formidlingsfaciliteter, cafe og butik er VADEHAVSCENTRET et center af fremtiden for gæster fra hele verden. VADEHAVSCENTRET tilbyder arrangementer for skoler fra det regionale, nationale og internationale. Vi danner rammer for erhvervsliv, der vil holde møde og have oplevelser i et anderledes miljø. Vi er besøgscenter for borgere, der er stolte over at vise Verdensarv Vadehavet frem for gæster. Og vi danner ramme for at du og din familie, kan have nogle gode timer sammen i et center, der stolt og værdigt formidler Vadehavet.

 

Foto af Adam Mørk

Tundrahaven 

Mellem bygningerne, i gårdhaven, findes vores tundrahave. Den betegner den store trækdestination i nord, hvor trækfuglene yngler.

Ordet Tundra kommer fra nordøstlig russisk dialekt, mens dens rødder går tilbage til kildinsamisk fra Kolahalvøen. Ordet betyder en træløs slette karakteriseret ved de arktiske og subarktiske regioner. Et yderligere karakteristika er permafrost i undergrunden, der medvirker at træer ikke kan gro her. Alle planterne på tundraen vokser tæt ved jorden i læ for den hårde vind og for at beskytte sig mod vinterens sne. Planternes blade vender deres blade mod solen, for at optage mest mulig energi af den sparsomme varme.

Vores tundrahave er beplantet med arktiske planter og lavet med et område, der afspejler højtundraen, og et område, der afspejler lavtundraen. Vi har også skulpturer af islandske ryler i tundrahaven.

 

Det nye VADEHAVSCENTER

VADEHAVSCENTRET genåbnede efter 1,5 års lukning i et nybygget center, hvori det gamle center indgår. H. K. H. Prins Joakim åbnede centret d. 2. februar 2017.

Centret er udvidet fra 1400 m2 til 2800 m2. Det rummer i dag mere end 1000 m2 udstilling, formidlingslokaler, kontorer, servicearealer, indgang, mødelokaler, café og butik.

Projektleder for Esbjerg Kommune er Lilli Lindberg.

Udearealerne er på 24.000 m2 og bygninger ligger i kote 4,65 DVR90.

 

VADEHAVSCENTRET

Arkitekt Dorte Mandrup Poulsen har tegnet det nye VADEHAVSCENTRET.

Arkitekt Kasper Pilemand har været sagsarkitekt for Dorte Mandrup Arkitekter på projektet.

Tækkere er Kim Andersen, Arne Klyver og Ruud Conjiin.

Entrepenøren er Bo Michaelsen.

 

UDSTILLINGERNE

Arkitekt og designer Johan Carlson fra JAC Studios fra København har i samarbejde med Morten Ranmar fra No Parking fra København, Jason Bruges Studio fra London og VADEHAVSCENTRETs team, stået for udstillingerne i det nye center.

Interaktive installationer: No Parking Production

Den digitale ornitologi: Jason Bruges studio 

Tekst: Nina Vinther

Lysdesign: Fortheloveoflight

Grafik og illustration: ATWTP, All The Way To Paris

Akvareller: Carl Christian Tofte

Træskærer: Rickard Thunberg

Stukkatør: Linda Weimann

Modelarbejde og afstøbninger: Steen Holdt 

Inventar og montering: CPH Steel, Morten Rosenberg

Olga Sigthorsdottir sagsarkitekt på udstillingen for JAC Studios

 

LANDSKABET

Arkitekt på VADEHAVSCENTRETs tundra-have mv. er Marianne Levinsen

 

Foto af Adam Mørk

Foto af Adam Mørk

Læs mere om Vadehavet som UNESCO Verdensarv på TV SYD.

VADEHAVSCENTRET - porten til UNESCO Verdensarv er velkomsten til VADEHAVET.


Med arkitekt Dorte Mandrups helt enestående arkitektur, hvor tagrøret anvendes både på facade, tag og undertag og hvor lister af robinietræ får den gamle bygning til at smelte sammen med den nye, opnås et bygningsværk, der næsten virker som om det vokser op af jorden - skånsomt og tilpasset det flade marskland.

Udstillingen TRÆKFUGLENES VADEHAV er på samme måde tilpasset det enestående center. I samarbejde med VADEHAVSCENTRET har arkitekt Johan Carlson, med sit helt gennemførte design på en poetisk, æstetisk og moderne måde, lavet en udstilling, der med stor indlevelse viser Vadehavet og trækfuglene. Her er oplevelser, der på smittende måde inddrager centrets gæster - både unge og ældre - i Vadehavets forunderlige verden.

Læs mere

VADEHAVSCENTRET
med på Instagram


Okholmvej 5 • Vester Vedsted • 6760 Ribe • DK • Tlf. 75 44 61 61 • CVR .: 24245861 • info@vadehavscentret.dk