Trækfuglenes Vadehav


Udstillingen, Trækfuglenes Vadehav, er en hyldest til vores enestående natur, som i 2014 opnåede klassificeringen, UNESCO Verdensarv. I udstillingen møder du vadens mylder af liv fra den mindste alge til det største rovdyr, sælen. Og selvfølgelig kan både børn og voksne gå på opdagelse i den smukke nordiske udstilling, som er på 1.000 m2 indenfor samt tundrahave og legeområde udenfor.

Med trækfuglene som guide til Vadehavets landskab bliver du ført gennem et utal af livscykler og fødekæder, et hav af spændende forhold, fascinerende fakta og et virvar af forskellige organismer. Fuglene binder det hele sammen med deres enorme antal og kolossale aktionsradier langs den østatlantiske trækrute, der forbinder fuglenes vinterkvarter mod syd med yngleområderne i blandt andet den arktiske tundraen. Fuglenes tilpasning til trækket er både imponerende og utrolig. Mange af trækfuglene migrerer tusinder af kilometer for bare at få én kylling på vingerne. 

 

Rundvisning på Vadehavscentret

I udstillingen gives nogle af de svarene på gåderne om trækfuglenes lange rejser.

Vadehavet er afgørende for, at de mange trækfugle kan overleve deres rejse. Mange af fuglene fordobler deres kropsvægt mens de er i Vadehavet.

I træktiden om foråret og om efteråret kan man opleve trækfuglenes mangfoldighed og kæmpe sværme i Vadehavet. Op mod 15 millioner trækfugle rejser igennem Vadehavet. Nogle er kortdistance-, andre mellemdistance- og andre igen langdistanceflyvere.

Vadehavets Landskab

Som introduktion til vadehavet har vi opstillet en nogle forskellige interaktive udstillingsstykker, som demonstrerer de naturgivne omstændigheder, som omgiver vadehavet.

Vi viser, hvordan månens tiltrækningskraft påvirker vandet på jorden, hvordan vandet er gået over bredderne ved de forskellige stormfloder, og hvordan vandet omkring Ribe ville arte sig, hvis terrænet ændres.

Himmelrummet

Himmelrummets udstillinger bliver jævnligt udskiftet, da det ville glæde os at kunne vise dig noget nyt, hver gang du besøger os. I denne udstilling har vi en række fine mikroskoper, man selv kan indstille, og hvert mikroskop er tilknyttet flere forskellige spændene ting, der findes i vadehavet. Disse ting bliver en gang imellem skiftet ud.

I himmelrummet vil der altid være mulighed for at lære noget om vadehavet blandt de udskiftelige udstillinger.

Trækfuglenes Anatomi

Her har vi et udstilling om fuglenes fysiologi, som viser forskellen på de forskellige fugle i vadehavsområdet. Det handler om knoglestrukturer, udformning af næb og fødder, lunger og meget andet. Her får du indblik i, hvordan de forskellige fuglearter er specialiseret i hver deres niche. Her har vi også en visualisering af, hvor langt fuglene trækker, og hvor højt de flyver imens.

Livet i Vadehavet

I vores udstilling om livet i Vadehavet, har man mulighed for at gå i dybden med Vadehavets fødekæder fra de største rovdyr, sælerne, til de mindste organismer, algerne. Gennem interaktive skærme og akvarier kan man virkelig prøve kræfter med det fantastiske dyreliv.

Fuglenes Træk

I denne trækudstilling viser vi videoer med sort sol, vi har en live-feed fra vores fuglekasse.

Her har vi ’globen’, som er belyst med en projektor, som viser alverdens trækfugles trækruter.

Du kan også prøve at lave en melodi af fuglelyde.

Glem ikke at kigge op! Herinde hænger vores udstoppede havørn, som har et vingefang på 2,20 meter!

Afrejsen

I denne udstilling kommer man helt tæt på vadehavets store fugleflokke af 15 millioner trækfugle, som passerer igennem vores Vadehav på deres rejser. Denne udstilling, Den digitale ornitologi, er lavet af Jason Bruges studio. Det er et stykke kunst, man kan sidde side om side med udsigten til havet.

Vi viser en film med trækfuglene, der er kombineret med en mængde led-paneler, hvilket giver en effekt af at stå midt i trækfuglenes lufthavn.

German Design Award 2018 Vadehavscentret

VADEHAVSCENTRET - porten til UNESCO Verdensarv er velkomsten til VADEHAVET.


Med arkitekt Dorte Mandrups helt enestående arkitektur, hvor tagrøret anvendes både på facade, tag og undertag og hvor lister af robinietræ får den gamle bygning til at smelte sammen med den nye, opnås et bygningsværk, der næsten virker som om det vokser op af jorden - skånsomt og tilpasset det flade marskland.

Udstillingen TRÆKFUGLENES VADEHAV er på samme måde tilpasset det enestående center. I samarbejde med VADEHAVSCENTRET har arkitekt Johan Carlson, med sit helt gennemførte design på en poetisk, æstetisk og moderne måde, lavet en udstilling, der med stor indlevelse viser Vadehavet og trækfuglene. Her er oplevelser, der på smittende måde inddrager centrets gæster - både unge og ældre - i Vadehavets forunderlige verden.

Læs mere

VADEHAVSCENTRET
med på Instagram


Okholmvej 5 • Vester Vedsted • 6760 Ribe • DK • Tlf. 75 44 61 61 • CVR .: 24245861 • info@vadehavscentret.dk


Privatlivspolitik | Cookie indstillinger